پروژه ها

پروژه نگین افق نیایش

این طرح دارای زیربنایی به مساحت ۲۲۳٫۰۰۰ مترمربع با کاربری پارکینگ، تجاری و اداری در زمینی به مساحت ۱۵٫۷۹۷ متر مربع می‌باشد.

طبقات زیرزمین دارای کاربری پارکینگ از طبقه منفی ده تا منفی دو ، طبقه منفی یک انبار تجاری، طبقات همکف تا سوم کاربری تجاری ،

طبقه چهارم کاربری خدماتی ، طبقه پنجم تا هفدهم کاربری اداری و در دو برج طراحی گردیده است.