درباره ما

معرفی ساتل صنعت

شرکت سـاتل صنعت به عنوان اولین و تنها شرکت نمـونه آتش نشانی تهران، با هدف ارائه خدمات یکپارچه ایمنی و امنیتی تاسیس گردیده است. همچنین ضمن ارائه خدمات مشـاوره، طراحـی، اجـرا، سـرویس نگهداری این سیستم ها موفق به اخذ نمایندگی رسمی کمپانی های Tecnofire و Tecnoalarm ایتالیا در زمینه سیستم های هوشمند اعلام سرقت و اعلام حریق و کمپانی Gielle ایتالیا در خصوص سیستم های اطفاء حریق گازی گردیده است.

راهکارهای اين شرکت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت ساختمانی،مراکز تجاری، انبارها، سوله های صنعتی و ….. در راستای تحقق نیاز مشتریان به کارگرفته می شوند.

ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک

ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک

سیستم هوشمند یکپارچه

سیستم هوشمند یکپارچه

سیستم های اعلام و اطفا حریق

سیستم های اعلام و اطفا حریق