ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک

ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک

سیستم هوشمند یکپارچه

سیستم هوشمند یکپارچه

سیستم های اعلام و اطفا حریق

سیستم های اعلام و اطفا حریق

معرفی ساتل صنعت پویا

سـاتل صنعت به عنوان اولین و تنها شرکت نمـونه آتش نشانی تهران، با هدف ارائه خدمات یکپارچه ایمنی و امنیتی تاسیس گردیده است. همچنین ضمن ارائه خدمات مشـاوره، طراحـی، اجـرا، سـرویس نگهداری این سیستم ها موفق به اخذ نمایندگی رسمی کمپانی های Tecnofire و Tecnoalarm ایتالیا در زمینه سیستم های هوشمند اعلام سرقت و اعلام حریق و کمپانی Gielle ایتالیا در خصوص سیستم های اطفاء حریق گازی گردیده است.

مطالعه بیشتر

محصولات ساتل صنعت

اخبار و رویدادها

برخی مشتریان