پروژه ها

پروژه بازار بزرگ فردوسی

  • بیش از ۱۵۰۰۰ متر لوله کشی سیستم اطفاء فول اسپرینکلر
  • بیش از ۲۲۰۰۰ متر سیم کشی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
  • تامین تجهیزات سیستم اعلام حریق آدرس پذیر شامل دو پنل ۴ لوپ و یک پنل ۲ لوپ و بیش از ۲۰۰۰ المان اعلام حریق
  • بازار بزرگ فردوسی با بیش از ۹۵۰ واحد تجاری و تولیدی ۴ طبقه پارکینگ در مرکز تهران(چهارراه استانبول) قرار دارد. در طول اجرای قرارداد این ساختمان در حال بهره برداری بوده است.