تیم مدیریت

 • جناب آقای مهندس جباری

  مدیر عامل

  جناب آقای مهندس جباری
  • جناب آقای مهندس رضا

   مدیر فروش

   جناب آقای مهندس رضا
  • جناب آقای مهندس کولیوند

   رئیس هیئت مدیره

   جناب آقای مهندس کولیوند
  • جناب آقای مهندس شریفی

   مدیر نصب و راه اندازی

   جناب آقای مهندس شریفی