? مطالب مفید - شرکت مهندسی و ایمنی ساتل صنعت پویا

مطالب مفید

آزمایش مرکز کنترل  
آشکارسازها  
  آموزش کار با خاموش کننده ها آتش نشانی  
انواع دتکتور  
اطفاء حریق آیروسول  
  اطفای گازی FM200  
  انواع آتش‌سوزی
انواع پوشش های ضد حریق  
  انواع سیستم افشانه آب  
  انواع سیستم های ایمنی،حفاظتی و نظارتی  
  پانل کنترل (FACP)  
  پمپ های آتش نشانی و استاندارد nfpa  
  پوشش ضد حریق   
تجهيزات تکميلي سيستمهاي اعلام حريق   
تجهیزات نجات    
تجهیزات هشدار دهنده   
جهات گسترش آتش سوزی  
  خودروهای آتش نشانی   
روشهاي عمومي اطفاء حريق   
سامانه متصل به رایانه  
  سیستم اطفاء اتوماتیک پودری  
سیستم اطفاء حریق آبی  
  سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم  
  سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی   
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب   
سیستم های حفاظت ساختمان در برابر حریق کناف  
سیستم های اعلام آتشسوزی  
سیستم های افشانگر( اسپرینکلر)   
ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ایمنی ساختمان ها  
طبقه بندي انواع حريق و مواد خاموش کننده   
طراحی سیستم های آتش نشانی اعلام و اطفاء حریق  
  عوامل ایجاد آتش سوزی در اتومبیلها کابل کشي سيستم اعلام حريق  
 
error: Content is protected !!