? دپارتمان ایمنی و مهندسی حریق - شرکت مهندسی و ایمنی ساتل صنعت پویا

دپارتمان ایمنی و مهندسی حریق

طبق آخرین آمار  95  % اماکن و تصرفات در امریکا و 85 % در کشورهای اروپایی دارای سیستم‌های  اعلام و اطفاء حریق می‌باشند.80  % حریق‌ها در اماکن  فاقد سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق رخ داده که منجر به کشته شدن  حدود 4000 نفر و میلیون‌ها دلار خسارت مالی در سال می‌شود ، متاسفانه در کشور‌های در حال توسعه این آمار بسیار بالاتر میباشد که ما بر خود لازم دیدیم با ارائه  خدمات ذیل گامی در جهت پیشبرد صنعت ایمنی کشورمان برداریم.

  • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم‌های کشف و اعلام حریق
  • مشاوره،طراحی و اجرای سیستم‌های اطفاء اتوماتیک و دستی حریق
  • نصب،نگهداری و شارژ انواع خاموش کننده‌ها و فایرباکس‌های آتش‌نشانی
  • تامین و تجهیز خودروهای آتش‌نشانی و ادوات امداد و نجات
  • آموزش تخصصی تئوری و عملی اطفاء حریق، امداد و نجات
  • تامین نیروی انسانی متخصص جهت سازمانها ، شرکت ها

مدیریت سلامت،امنیت و جنبه های محیط زیستی در پروژه های مهندسی چالشی بزرگ را مخصوصا در حوزه ی تکنیکی و هزینه به همراه دارد. مدیریت ریسکهای این 3 جنبه برای کنترل هزینه بسیار مهم است.ضررهای وارده به خاطر عدم کنترل این 3 جنبه برای افراد و دارایی ها ویرانگر است. برای دستیابی به تجارتی موفق باید به عملکرد بهینه ای در طراحی از این 3 جنبه برسیم.

عمده کارهایی که در این دپارتمان انجام میشود:

مطالعه تشخیص خطر

مطالعه خطرها روشی برای  تشخیص اولیه خطرات بالقوه و تهدیدات است.این مطالعه توسط تیم مهندسان از رشته های مختلف انجام میگیرد.تشخیص خطر 2 بخش کلیدی را شامل میشود.

          تشخیص پیامدهای نامطلوب خاص

          تشخیص مواد،سیستم ،مراحل و ویژگیهای دستگاهی که موجب ایجاد پیامدهای نامطلوب میشوند.

         مطالعه خطر و قابلیت عملکردی

         این روشی سیستماتیک است برای مجموعه های پیچیده و روشی است برای پیدا کردن رویه ها و عملیات خطرناک و باعث حذف شدن این خطرات میشود.

محافظت و ممانعت از آتش گرفتن

طراحی سیستم حفاظت از آتش موارد زیر را شامل میشود:

        طرح بندی و فاصله تجهیزات محیط

       طبقه بندی مناطق خطرناک

       طرح های فرار،تخلیه و نجات

       تمامی سیستم های اطفاء حریق

       تجهیزات ایمنی محیط

      ضد انفجار

       سیستم های حسگر گاز و آتش

 

دپارتمان ایمنی و مهندسی حریق

icon-attention

icon

http://satelsanat.ir/wp-content/uploads/2016/11/4-1.jpg

۱۶۰۰

۶۰۰

center

circle down

red

طبق آخرین آمار  ۹۵  % اماکن و تصرفات در امریکا و ۸۵ % در کشورهای اروپایی دارای سیستم‌های  اعلام و اطفاء حریق می‌باشند.۸۰  % حریق‌ها در اماکن  فاقد سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق رخ داده که منجر به کشته شدن  حدود ۴۰۰۰ نفر و میلیون‌ها دلار خسارت مالی در سال می‌شود ، متاسفانه در کشور‌های در حال توسعه این آمار بسیار بالاتر میباشد که ما بر خود لازم دیدیم با ارائه  خدمات ذیل گامی در جهت پیشبرد صنعت ایمنی کشورمان برداریم.

  • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم‌های کشف و اعلام حریق
  • مشاوره،طراحی و اجرای سیستم‌های اطفاء اتوماتیک و دستی حریق
  • نصب،نگهداری و شارژ انواع خاموش کننده‌ها و فایرباکس‌های آتش‌نشانی
  • تامین و تجهیز خودروهای آتش‌نشانی و ادوات امداد و نجات
  • آموزش تخصصی تئوری و عملی اطفاء حریق، امداد و نجات
  • تامین نیروی انسانی متخصص جهت سازمانها ، شرکت ها

مدیریت سلامت،امنیت و جنبه های محیط زیستی در پروژه های مهندسی چالشی بزرگ را مخصوصا در حوزه ی تکنیکی و هزینه به همراه دارد. مدیریت ریسکهای این ۳ جنبه برای کنترل هزینه بسیار مهم است.ضررهای وارده به خاطر عدم کنترل این ۳ جنبه برای افراد و دارایی ها ویرانگر است. برای دستیابی به تجارتی موفق باید به عملکرد بهینه ای در طراحی از این ۳ جنبه برسیم.

عمده کارهایی که در این دپارتمان انجام میشود:

مطالعه تشخیص خطر

مطالعه خطرها روشی برای  تشخیص اولیه خطرات بالقوه و تهدیدات است.این مطالعه توسط تیم مهندسان از رشته های مختلف انجام میگیرد.تشخیص خطر ۲ بخش کلیدی را شامل میشود.

          تشخیص پیامدهای نامطلوب خاص

          تشخیص مواد،سیستم ،مراحل و ویژگیهای دستگاهی که موجب ایجاد پیامدهای نامطلوب میشوند.

         مطالعه خطر و قابلیت عملکردی

         این روشی سیستماتیک است برای مجموعه های پیچیده و روشی است برای پیدا کردن رویه ها و عملیات خطرناک و باعث حذف شدن این خطرات میشود.

محافظت و ممانعت از آتش گرفتن

طراحی سیستم حفاظت از آتش موارد زیر را شامل میشود:

        طرح بندی و فاصله تجهیزات محیط

       طبقه بندی مناطق خطرناک

       طرح های فرار،تخلیه و نجات

       تمامی سیستم های اطفاء حریق

       تجهیزات ایمنی محیط

      ضد انفجار

       سیستم های حسگر گاز و آتش

 

justify

no-repeat;center top;;

circle up

red

error: Content is protected !!